Jesper Mller Andersen
forside vrktjer laboratorie digitalfoto fotoalbum links familien diverse
ASCII table
    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9101112131415
0 
16
32 !"#$%&'()*+,-./
480123456789:;<=>?
64@ABCDEFGHIJKLMNO
80PQRSTUVWXYZ[\]^_
96`abcdefghijklmno
112pqrstuvwxyz{|}~
128?????????????
144??????????????
160
176
192
208
224
240
Besgende: 23826

Valid XHTML 1.0 Transitional